Uwaga! Od 6 do 8 kwietnia 2022r. zamknięta droga powiatowa w Sieniawie

Powiększ obrazznak A-14

W związku z planowanym remontem nawierzchni, wykonawca robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna – Klikuszowa na odcinkach w km 3+050 – 3+550 (rejon Szkoły Podstawowej) oraz w km 4+954 – 5+274 (rejon tartaku budynek nr 147) w Sieniawie w dniach od 6 do 8 kwietnia 2022r. w godz. od 7:00 do 18:00.  

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.