Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 7+680 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 7+680 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka

Powiat Nowotarski podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach złożonego wniosku na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 7+680 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka” na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Czytaj więcej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 7+680 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka”

Do góry