Od 20 do 23 maja 2024 r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Knurowie

Czytaj więcej o: Od 20 do 23 maja 2024 r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Knurowie

Firma ZIBUD z Kamienicy wykonująca remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 2+550 – 6+850 zawiadamia, że w związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej całą szerokością jezdni, od dnia 20.05.2024 r. (poniedziałek) do 23.05.2024 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej na odcinku 4,5 km od mostu na osiedlu Bartoszówka w Ochotnicy Górnej w kierunku Knurowa.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Od 18 do 21 lipca 2023r. utrudnienia drogowe w Ponicach

Czytaj więcej o: Od 18 do 21 lipca 2023r. utrudnienia drogowe w Ponicach

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” z Limanowej realizujące zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice” zawiadamia, że w dniach od 18 do 21 lipca br. (wtorek – piątek ) w godzinach 7:00 – 20:00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu drogi powiatowej o długości około 1,3 km na odcinku od mostu na potoku Poniczanka w kierunku Szkoły Podstawowej.

W tym czasie wykonywana będzie nowa nawierzchnia asfaltowa.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

W dniach 16-19 maja 2023r. utrudnienia drogowe w Cichem i Ratułowie

Czytaj więcej o: W dniach 16-19 maja 2023r. utrudnienia drogowe w Cichem i Ratułowie

Wykonawca robót (firma Kiernia z Ratułowa) realizujący zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów oraz drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche” zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego odcinków dróg powiatowych w Cichem i Ratułowie w dniach od 16 do 19 maja br. Powodem zamknięcia dróg będą prace polegające na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni.

Poszczególne odcinki dróg powiatowych będą zamykane zgodnie z  poniższym harmonogramem:

w dniach 16-17 maja w godzinach od 8:00 do 19:00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche na odcinku o długości ok. 600m od skrzyżowania przy kościele w Miętustwie do skrzyżowania z drogą gminną nr K360358 w kierunku Starego Bystrego,

w dniach 18-19 maja w godzinach od 8:00 do 19.00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów na odcinku o długości ok. 600m od budynku nr 170A „Dominówka” do wysokości budynku nr 209.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Do góry