W dniach 16-19 maja 2023r. utrudnienia drogowe w Cichem i Ratułowie

Powiększ obrazznak A-14

Wykonawca robót (firma Kiernia z Ratułowa) realizujący zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów oraz drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche” zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego odcinków dróg powiatowych w Cichem i Ratułowie w dniach od 16 do 19 maja br. Powodem zamknięcia dróg będą prace polegające na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni.

Poszczególne odcinki dróg powiatowych będą zamykane zgodnie z  poniższym harmonogramem:

w dniach 16-17 maja w godzinach od 8:00 do 19:00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche na odcinku o długości ok. 600m od skrzyżowania przy kościele w Miętustwie do skrzyżowania z drogą gminną nr K360358 w kierunku Starego Bystrego,

w dniach 18-19 maja w godzinach od 8:00 do 19.00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów na odcinku o długości ok. 600m od budynku nr 170A „Dominówka” do wysokości budynku nr 209.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.