Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec –Poronin w km od 10+662,00 do km 10+880,00 w miejscowości Ratułów, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec –Poronin w km od 10+662,00 do km 10+880,00 w miejscowości Ratułów, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km od 10+662,00 do km 10+880,00 w miejscowości Ratułów, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec”.

Główne prace związane realizacją robót:

– zabezpieczenie terenu prac budowlanych,

– rozbiórka istniejących zjazdów do posesji,

– wykonanie nowego chodnika dla pieszych z kostki bet. ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem,

– wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,

– wykonanie odwodnienia jezdni poprzez studzienki ściekowe wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki bruk.

– wykonanie poszerzenia jezdni na przedmiotowym odcinku drogi,

– wykonanie nowei nawierzchni na odcinku budowanego chodnika,

– budowa oświetlenia ulicznego,

– umocnienie skarp płytami ażurowymi,

– przebudowa istniejących zjazdów do posesji,

– plantowanie i roboty wykończeniowe,

– wykonanie tablic informacyjnych dla realizowanej inwestycji.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Całkowita wartość inwestycji: 1 069 524,98 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 798 923,00 zł    

Załączniki

Inwestycja w Cichem i Ratułowie oficjalnie zakończona (zdjęcia)

Czytaj więcej o: Inwestycja w Cichem i Ratułowie oficjalnie zakończona (zdjęcia)

12 czerwca br. w Ratułowie i Cichem odbyło się oficjalnie zebranie podsumowujące niedawno zakończoną inwestycję. Podczas spotkania w terenie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr  1655K Rogoźnik – Ciche w km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km 9+440 do km 10+880 w miejscowości Ratułów”.

Czytaj więcej „Inwestycja w Cichem i Ratułowie oficjalnie zakończona (zdjęcia)”

W dniach 16-19 maja 2023r. utrudnienia drogowe w Cichem i Ratułowie

Czytaj więcej o: W dniach 16-19 maja 2023r. utrudnienia drogowe w Cichem i Ratułowie

Wykonawca robót (firma Kiernia z Ratułowa) realizujący zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów oraz drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche” zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego odcinków dróg powiatowych w Cichem i Ratułowie w dniach od 16 do 19 maja br. Powodem zamknięcia dróg będą prace polegające na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni.

Poszczególne odcinki dróg powiatowych będą zamykane zgodnie z  poniższym harmonogramem:

w dniach 16-17 maja w godzinach od 8:00 do 19:00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche na odcinku o długości ok. 600m od skrzyżowania przy kościele w Miętustwie do skrzyżowania z drogą gminną nr K360358 w kierunku Starego Bystrego,

w dniach 18-19 maja w godzinach od 8:00 do 19.00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów na odcinku o długości ok. 600m od budynku nr 170A „Dominówka” do wysokości budynku nr 209.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Ciąg dalszy utrudnień na drodze z Czarnego Dunajca do Miętustwa

Czytaj więcej o: Ciąg dalszy utrudnień na drodze z Czarnego Dunajca do Miętustwa

W związku z trwającym remontem drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km 0+870 – 4+420, Wykonawca Robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia, że w dniach od 4 do 6 maja br. ponownie zostanie wyłączony z ruchu odcinek drogi Czarny Dunajec – Miętustwo (droga na Domański Wierch) na czas wykonywania nawierzchni bitumicznej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Uwaga! Wydłużenie terminu zamknięcia drogi powiatowej na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

Czytaj więcej o: Uwaga! Wydłużenie terminu zamknięcia drogi powiatowej na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

W związku z trwającym remontem drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin oraz zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Wykonawca Robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) informuje o wydłużeniu terminu zamknięcia drogi na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo do dnia 30.04.2021r.

W podanym wyżej terminie w godz. 7:00 – 20:00 będą kontynuowane roboty bitumiczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniach 26-27 kwietnia zamknięta droga powiatowa na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

Czytaj więcej o: W dniach 26-27 kwietnia zamknięta droga powiatowa na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

W związku z trwającym remontem drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km 0+870 – 4+420, Wykonawca Robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia, że w dniach od 26 do 27 kwietnia w godz. 7:00 – 22:00 ponownie zostanie wyłączony z ruchu odcinek drogi Czarny Dunajec – Miętustwo (droga na Domański Wierch) na czas wykonywania nawierzchni bitumicznej.

Wykonawca zapowiada, że w kolejnych dniach również zaplanowano zamknięcie powyższego odcinka, natomiast termin uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Dokładny termin zamknięcia drogi zostanie podany do wiadomości z wyprzedzeniem.

Przesunięcie terminu zamknięcia drogi powiatowej na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

Czytaj więcej o: Przesunięcie terminu zamknięcia drogi powiatowej na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

Wykonawca robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi termin zamknięcia drogi powiatowej nr 1651K na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo (droga na Domański Wierch) zaplanowany w dniach 23.03.2021 – 01.04.2021 ulega przesunięciu.

Prace bitumiczne zostaną wykonane po Świętach Wielkanocnych. Nowy termin zamknięcia drogi powiatowej zostanie podany do wiadomości przez wykonawcę z wyprzedzeniem.

Od 23 marca do 1 kwietnia zamknięta droga powiatowa na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

Czytaj więcej o: Od 23 marca do 1 kwietnia zamknięta droga powiatowa na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo

W związku z planowanymi pracami bitumicznymi, wykonawca robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km 0+870 – 4+420 (tj. na odcinku Czarny Dunajec – Miętustwo) w dniach od 23 marca do 1 kwietnia 2021r. w godz. od 7:00 do 18:00.

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km od 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowościach Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km od 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowościach Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche, Powiat Nowotarski

W ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km od 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowościach Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche, Powiat Nowotarski” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych wykonany zostanie remont odcinka drogi o łącznej długości 3,5 km. W ramach prac remontowych wykonane zostanie frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wzmocnienie warstwy przy pomocy siatki wzmacniającej, lokalnej wymianie podbudowy gruntowej na poboczu w miejscach zniszczeń, remont istniejących rowów, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz roboty wykończeniowe. Planowany termin wykonania inwestycji zaplanowany został na sierpień 2021r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 2 153 897,28 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1 076 948,00 zł

Załączniki

Do góry