Inwestycja w Cichem i Ratułowie oficjalnie zakończona (zdjęcia)

Powiększ obraz

12 czerwca br. w Ratułowie i Cichem odbyło się oficjalnie zebranie podsumowujące niedawno zakończoną inwestycję. Podczas spotkania w terenie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr  1655K Rogoźnik – Ciche w km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km 9+440 do km 10+880 w miejscowości Ratułów”.

W odbiorze wzięli udział: Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Rafacz, Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski z przedstawicielami urzędu miasta, Z-ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Kazimierz Bielak wraz pracownikami, inspektor nadzoru oraz wykonawca robót.

Inwestycja prowadzona na terenie miasta Czarny Dunajec polegała na rozbudowie dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 1,226 km. Roboty budowlane obejmowały budowę chodników, z rozbudową poboczy, budowę elementów odwodnienia, budowę i przebudowę zjazdów, skrzyżowań, budowę oświetlenia ulicznego oraz roboty towarzyszące związane z przebudową kolidujących sieci.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 939 953,00 zł. Wartość inwestycji wyniosła 7 218 278,02 zł. Pozostała kwota została sfinansowana przez Powiat Nowotarski oraz Miasto i Gminę Czarny Dunajec.

Wykonawcą robót była firma Kiernia Sp. z o.o. z Ratułowa.

W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia z odbioru końcowego.