Inwestycja w Cichem i Ratułowie oficjalnie zakończona (zdjęcia)

Czytaj więcej o: Inwestycja w Cichem i Ratułowie oficjalnie zakończona (zdjęcia)

12 czerwca br. w Ratułowie i Cichem odbyło się oficjalnie zebranie podsumowujące niedawno zakończoną inwestycję. Podczas spotkania w terenie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr  1655K Rogoźnik – Ciche w km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km 9+440 do km 10+880 w miejscowości Ratułów”.

Czytaj więcej „Inwestycja w Cichem i Ratułowie oficjalnie zakończona (zdjęcia)”

W dniach 16-19 maja 2023r. utrudnienia drogowe w Cichem i Ratułowie

Czytaj więcej o: W dniach 16-19 maja 2023r. utrudnienia drogowe w Cichem i Ratułowie

Wykonawca robót (firma Kiernia z Ratułowa) realizujący zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów oraz drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche” zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego odcinków dróg powiatowych w Cichem i Ratułowie w dniach od 16 do 19 maja br. Powodem zamknięcia dróg będą prace polegające na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni.

Poszczególne odcinki dróg powiatowych będą zamykane zgodnie z  poniższym harmonogramem:

w dniach 16-17 maja w godzinach od 8:00 do 19:00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1655K w miejscowości Ciche na odcinku o długości ok. 600m od skrzyżowania przy kościele w Miętustwie do skrzyżowania z drogą gminną nr K360358 w kierunku Starego Bystrego,

w dniach 18-19 maja w godzinach od 8:00 do 19.00 zamknięcie drogi powiatowej nr 1651K w miejscowości Ratułów na odcinku o długości ok. 600m od budynku nr 170A „Dominówka” do wysokości budynku nr 209.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane polegające na:

– rozbudowie jezdni

– budowie chodnika,

– rozbudowie poboczy,

– budowie elementów odwodnienia,

– budowie i przebudowie zjazdów wraz z kolidującymi ogrodzeniami,

– przebudowie skrzyżowania,

– budowie oświetlenia ulicznego,

– roboty towarzyszące związane z przebudową kolidujących sieci.

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)

Przewidywany okres  realizacji inwestycji : 2022-2023 (do 12 miesięcy)

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji: ok. 5,5 mln zł

Do góry