Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów

Powiększ obrazpowiat_nowotarski

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane polegające na:

– rozbudowie jezdni

– budowie chodnika,

– rozbudowie poboczy,

– budowie elementów odwodnienia,

– budowie i przebudowie zjazdów wraz z kolidującymi ogrodzeniami,

– przebudowie skrzyżowania,

– budowie oświetlenia ulicznego,

– roboty towarzyszące związane z przebudową kolidujących sieci.

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)

Przewidywany okres  realizacji inwestycji : 2022-2023 (do 12 miesięcy)

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji: ok. 5,5 mln zł