Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 16 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 16 października 2020 r. Anna Michałczak

ZMIANA NR 1 TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

            Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje dotyczące zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021, z dnia 27 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020.

Treść zmiany nr 1 – pismo z dnia 27 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 27 października 2020 r.

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021.

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 27 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 27 października 2020 r.  Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021.

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 30 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 października 2020 r.  Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki