Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2021 r., o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 16 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.48.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 16 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2021 r.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.1.48.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki