Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 23 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.20.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 1 października 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 23 września 2020 r. Anna Michałczak

ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych

Treść Zestawienia ofert z dnia 1 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.22.2020

 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.22.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 5 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki