Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 8 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.20.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 16 września 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 8 września 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 września 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.20.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 września 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki