Wykonanie opinii technologicznej

Wykonanie opinii technologicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 5 lutego 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.12.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 12 lutego 2020 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 5 lutego 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: Wykonania opinii technologicznej.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.12.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 18 lutego 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki