Nadzór nad zgodnością wykonywania robót budowlanych a dokumentacją techniczną dotyczącą inwestycji pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Nadzór nad zgodnością wykonywania robót budowlanych a dokumentacją techniczną dotyczącą inwestycji pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Nadzór nad zgodnością wykonywania robót budowlanych a dokumentacją techniczną dotyczącą inwestycji pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 30 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.13.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 4 lutego 2020 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE
O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przesyła zawiadomienie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty na realizację zamówienia pn.: Nadzór nad zgodnością wykonywania robót budowlanych a dokumentacją techniczną dotyczącą inwestycji pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II.
Treść Zawiadomienia o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty z dnia 5 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.13.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 5 lutego 2020 r. Anna Michałczak

Opublikowano w dniu 30 stycznia 2020 r.

Załączniki