Zakup z dostawą znaków drogowych

Zakup z dostawą znaków drogowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,,Zakup z dostawą znaków drogowych”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 13 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.6.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 21 stycznia 2020 r. do godz. 13:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 13 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Zakup z dostawą znaków drogowych
Treść wyjaśnień – pismo z dnia 16 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 16 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty .
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo z dnia 24 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu 24 stycznia 2020 r.

Załączniki