Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,,Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 13 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 13 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko” .
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 20 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki