Zimowe utrzymanie drogi powiatowej stanowiącej odcinek byłej drogi krajowej nr 47 w Rabce-Zdroju

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej stanowiącej odcinek byłej drogi krajowej nr 47 w Rabce-Zdroju

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,Zimowe utrzymanie drogi powiatowej stanowiącej odcinek byłej drogi krajowej nr 47 w Rabce – Zdroju”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 9 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.2.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 14 stycznia 2020 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 9 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo z dnia 15 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.2.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 15 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki