Interwencyjne zbieranie wraz z utylizacją padłych zwierząt z obszaru pasa drogowego dróg powiatowych administrowanych przez PZD Nowy Targ w roku 2020

Interwencyjne zbieranie wraz z utylizacją padłych zwierząt z obszaru pasa drogowego dróg powiatowych administrowanych przez PZD Nowy Targ w roku 2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,,Interwencyjne zbieranie wraz z utylizacją padłych zwierząt z obszaru pasa drogowego dróg powiatowych administrowanych przez PZD Nowy Targ w roku 2020”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 8 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.3.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 15 stycznia 2020 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 8 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – pismo z dnia 15 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.3.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu 15 stycznia 2020 r.

Załączniki