Powiatowe inwestycje na terenie Rabki-Zdrój

Powiększ obraz

W dniu 12 grudnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju odbyło się spotkanie władz Miasta z przedstawicielami Powiatu Nowotarskiego. Celem konsultacji było omówienie przyszłych inwestycji drogowych na terenie miasta.

W spotkaniu wzięli udział burmistrz Miasta Rabki-Zdroju Leszek Świder, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik, zastępca dyrektora PZD Kazimierz Bielak oraz radny Powiatu Nowotarskiego Marek Szarawarski.

Tematem dyskusji były bliższe oraz dalsze plany inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie Rabki-Zdroju. Jednym z omawianych zagadnień była koncepcja rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa na skrzyżowaniu ul. Sądeckiej z ul. Kasprowicza oraz rozwiązanie problemu komunikacyjnego w ciągu ul. Podhalańskiej.

„Skrzyżowanie ul. Podhalańskiej z ul. Zakopiańską jest jednym z najbardziej newralgicznych punktów na terenie miasta pod względem komunikacyjnym. Projekt koncepcyjny zakłada budowę dwóch rond, które docelowo mają upłynnić ruch w tym rejonie oraz poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Najważniejszym elementem koncepcji jest natomiast wiadukt kolejowy, który pozwoli na bezkolizyjne krzyżowanie się linii kolejowej z ul. Podhalańską” – podkreśla Tomasz Moskalik

„Obecna koncepcja najbardziej do nas przemawia, ponieważ nie powoduje przebudowy kilkusetmetrowych odcinków ul. Podhalańskiej i Zakopiańskiej. Wcześniejsza, zaproponowana przez zarządcę linii kolejowej przewidywała szereg wyburzeń budynków i obniżenie o kilka metrów sporego odcinka ul. Zakopiańskiej, na co nie było zgody” – mówi burmistrz Leszek Świder. „Cieszę się, że nie tylko ja ale również władze powiatu dostrzegają i starają się rozwiązać problem komunikacyjny związany z intensyfikacją ruchu kolejowego i planowanymi przez PKP zamknięciami kilku przejazdów kolejowych”.

Przypomnijmy, koncepcja przebudowy skrzyżowania ul. Podhalańskiej (droga powiatowa) i ul. Zakopiańskiej (droga gminna) wymuszona została przez inwestycję kolejową, która realizowana będzie w ramach projektu potocznie nazywanego „Podłęże – Piekiełko”, zakładającego budowę nowej linii kolejowej od gminy Niepołomice w kierunku południowym. Nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem, która zostanie zmodernizowana. Ma to na celu odciążenie ruchu kolejowego z Krakowa poprzez zwiększenie płynności ruchu kolejowego, dlatego ogólne założenia modernizacji linii zakładają również likwidację oraz przebudowę przejazdów kolejowych na całym jej odcinku w tym również w Rabce-Zdrój. Według zapowiedzi inwestora modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz potrwa przez najbliższe trzy lata. Inwestycja sprawi, że połączenia pomiędzy Krakowem a Zakopanem staną się szybsze i wygodniejsze. Właśnie stąd wynika kwestia przebudowy tego ważnego przejazdu kolejowego.

Opracowanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych przewidywane jest na rok 2020/2021 i ma być realizowane wspólnie przez PKP PLK SA, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu i Miasto Rabka Zdrój.

Załączniki