Odnowiony most w Ochotnicy Dolnej w całej okazałości (zdjęcia)

W ostatnim czasie zakończył się generalny remont mostu Pod Słubicą. W efekcie prac odnowiono naruszoną podczas powodzi konstrukcję obiektu.

Uszkodzony podczas ubiegłorocznej powodzi most na potoku Ochotnica zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej Harklowa – Tylmanowa został wyremontowany, dzięki czemu obiekt zyskał zupełnie nowy wygląd.

Zadanie inwestycyjne obejmowało rozbiórkę barieroporęczy na moście i dojazdach, kap chodnikowych, nawierzchni bitumicznej oraz płyty najazdowej. W ramach remontu zamontowano nowe kotwy łączące płytę pomostu z nadpłytą, wykonano izolację płyty, nowe kapy chodnikowe wraz z krawężnikiem kamiennym oraz deskami gzymsowymi. Całkowicie odtworzono płyty najazdowe z dwóch stron obiektu oraz wykonano uzupełnienie narzutem kamiennym w rejonie stożków i przyczółków. Na całej długości mostu położono nową nawierzchnię oraz zamontowano nowe barieroporęcze.

Koszt remontu obiektu wyniósł około 2 mln złotych i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (1,4 mln zł), środków budżetu Powiatu Nowotarskiego (ok. 395 tys. zł) oraz Gminy Ochotnica Dolna (ok. 205 tys. zł).

Prace na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu wykonywało Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD z Ochotnicy Dolnej.