Finał inwestycji w Skawie Górnej (zdjęcia)

Powiększ obraz

Nowy chodnik, kanalizacja deszczowa, poszerzona jezdnia oraz odnowiona nawierzchnia to efekty zakończonej przed kilkoma dniami inwestycji w ciągu drogi powiatowej 1665K Skawa – Raba Wyżna.

Główna droga biegnąca przez Skawę Górną od strony kościoła do granicy miejscowości została kompleksowo rozbudowana.

Zadanie realizowane na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu obejmowało budowę lewo i prawostronnego chodnika o szerokości 2,0m na odcinku w km 1+960,00 – 3+851,95.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę zjazdów indywidualnych, publicznych oraz skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi. Przebudowie uległy przepusty drogowe, sieć elektryczna oraz teletechniczna. Wzdłuż całego odcinka rozbudowano kanalizację deszczową. Droga została poszerzona, a jezdnia zyskała nową nawierzchnię. Na całej długości odcinka wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Koszt całości inwestycji wyniósł nieco ponad 7 mln złotych i był finansowany ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego w wysokości 5,5 mln złotych (z czego 2,9 mln złotych pozyskano z Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w latach 2016 – 2019) oraz ze środków Gminy Raba Wyżna w wysokości 1,5 mln złotych.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ZIBUD, Grzegorz Zając z Kamienicy.