Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 9 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 2 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski”.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.24.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 13 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.23.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 9 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 2 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.23.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 13 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 28 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 6 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 28 września 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 30 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.24.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 września 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.24.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 7 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 24 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.21.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 1 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 24 września 2020 r. Anna Michałczak

ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego”.

Treść Zestawienia ofert z dnia 1 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.21.2020

 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego”.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.21.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 2 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 23 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.20.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 1 października 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 23 września 2020 r. Anna Michałczak

ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych

Treść Zestawienia ofert z dnia 1 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.22.2020

 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji stosowanej na gorąco oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.22.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 5 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Do góry