Zakup usług pocztowych w roku 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup usług pocztowych w roku 2021, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 26 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.6.2.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 26 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 23 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 23 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZMIANIA NR 1  TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Zaproszenia do złożenia oferty pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

 z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020

Treść Zmiany nr 1 treści Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 25 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O ZAMKNIĘCIU POSTEPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu postepowania bez wyboru oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Zawiadomienia o zamknięciu postepowania bez wyboru oferty z dnia 30 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 13 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.27.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 13 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski”

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.27.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 20 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 10 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.26.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 10 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ”,

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.26.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Aukcja (ustna licytacja) na sprzedaż materiałów stalowych (dwuteowników)

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż materiałów stalowych będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Treść Ogłoszenia aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) – pismo z dnia 20 października 2020 r. znak: PZD-ZP.235.2.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:

         27 października 2020 r.,  godz. 10:00

Miejsce aukcji:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)

34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).

Wadium należy wnieść do dnia 26 października 2020 r. Przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Sprzedającego.

Opublikowała w dniu 20 października 2020 r. Anna Michałczak

INFORMACJA O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI MATERIAŁÓW STALOWYCH (LICYTACJI USTNEJ)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacja o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 16 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 16 października 2020 r. Anna Michałczak

ZMIANA NR 1 TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

            Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje dotyczące zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021, z dnia 27 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020.

Treść zmiany nr 1 – pismo z dnia 27 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 27 października 2020 r.

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021.

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 27 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 27 października 2020 r.  Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021.

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 30 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 października 2020 r.  Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD w roku 2021

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.1.49.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2021 r., o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 16 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.1.48.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 16 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych w 2021 r.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.1.48.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 9 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 2 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski”.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.24.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 13 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2 października 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.23.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 9 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 2 października 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.23.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 13 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 28 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 6 października 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 28 września 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 30 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.24.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 września 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa –Tylmanowa w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 października 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.24.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 7 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Do góry