Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Czytaj więcej o: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Partnerzy projektu:
Partner Wiodący / Vedúci Partner – Preszowski Kraj Samorządowy – http://www.sucpsk.sk/
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Powiat Nowotarski /Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu- https://www.nowotarski.pl/
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – zdw.krakow.p

Czytaj więcej „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II”

Uwaga! Od 24.08 do 10.09 utrudnienia drogowe w ciągu ulicy Kozłeczyzna w Krościenku

Czytaj więcej o: Uwaga! Od 24.08 do 10.09 utrudnienia drogowe w ciągu ulicy Kozłeczyzna w Krościenku

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w imieniu wykonawcy informuje, że w terminie od 24.08 do 10.09 (w godzinach od 7:00 do 17:00) wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym w ciągu drogi powiatowej 1636K Krościenko – Szczawnica na ul. Kozłeczyzna. Utrudnienia drogowe związane będą z wykonywanymi pracami polegającymi na regulacji pionowej włazów i wpustów kanalizacji deszczowej, ułożeniem warstwy ścieralnej oraz wykonaniem oznakowania poziomego jezdni.

Podczas całości prac ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminów w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Trwa modernizacja drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica (zdjęcia)

Czytaj więcej o: Trwa modernizacja drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica (zdjęcia)

Jeszcze w tym roku mieszkańcy i turyści będą mogli podróżować zmodernizowaną drogą z Krościenka do Szczawnicy. Na chwilę obecną roboty przebiegają sprawnie, jednak na odcinku objętym inwestycją należy spodziewać się czasowych utrudnień.

Trwająca modernizacja jest częścią projektu wykonywanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. Partnerami projektu są: Preszowski Kraj Samorządowy, Województwo Małopolskie oraz Powiat Nowotarski.

Czytaj więcej „Trwa modernizacja drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica (zdjęcia)”

Do góry