Podpisanie umowy partnerskiej na Modernizację Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy partnerskiej na Modernizację Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych

W dniu 11.04.2024 r. w Starostwie Powiatowym została oficjalnie podpisana umowa Partnerska pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Partnerem Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho krajana realizację wspólnego projektu pn.: Modernizacja Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap IV, nr PLSK.02.01-IP.01-0020/23 dofinansowanego przez Unię Europejską z programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027.

Projekt obejmuje po Stronie Polskiej modernizację odcinku drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w km 4+604,00 -6+822,00 i 1679K Wygon-Niedzica w km 0+000-1+020,00 w miejscowości Sromowce Wyżne oraz odcinek Partnera Słowackiego drogi II/543 Kamienka w km 3+693 do km 5+606 (Hniezdne – Kamienka) w miejscowości Kamionka.

Głównym celem projektu jest udoskonalenie zrównoważonej i odpornej na zmiany klimatu mobilności i przepustowości poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów równoważonego transportu, jego rezultatem jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej oraz wzrost rocznej liczby użytkowników zmodernizowanej drogi. Dzięki projektowi zacieśniona zostanie współpraca transgraniczna. Projekt jest zgodny z interesem społecznym i gospodarczym, wpływa pozytywnie na mieszkańców oraz turystów pogranicza.

Szacowana wartość projektu wynosi ok 4 mln Euro z czego 3,2 mln Euro stanowi dofinansowanie.

W spotkaniu wzięli udział:

Po stronie Partnera Wiodącego :

Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

Karol Skrzypiec Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Kazimierz Bielak Z-Ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Paulina Chudoba przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Po stronie Partnera Projektu:

Marcel Horváth Dyrektor Generalny Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

Marek Sopko przedstawiciel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

W dniach 09-10 listopada zamknięta droga powiatowa na odcinku Krośnica – Hałuszowa

Czytaj więcej o: W dniach 09-10 listopada zamknięta droga powiatowa na odcinku Krośnica – Hałuszowa

Główny Wykonawca Robót Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” z Limanowej zawiadamia, że odcinek drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w km 1+695 do km 3+400 w miejscowości Krośnica i Hałuszowa (tj. odcinek pomiędzy skrzyżowaniami w miejscowościach Czorsztyn i Hałuszowa) będzie zamknięty w dniach 09 i 10 listopada br. w godzinach 700 – 2000.

Powodem zamknięcia jest wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej całą szerokością jezdni.

W terenie kierować ruchem i udzielać informacji będą pracownicy Wykonawcy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Czytaj więcej o: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Zakończyła się długo wyczekiwana inwestycja drogowa realizowana w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2022. Projekt pod nazwą „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” został ukończony dzięki współpracy Powiatu Nowotarskiego, Preszowskiego Kraju Samorządowego oraz Województwa Małopolskiego, którego głównym celem było zwiększenie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zrealizowanym projekcie.

Czytaj więcej „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Czytaj więcej o: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km.

Czytaj więcej „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Do góry